Webinar “Nederland weer vol met vis”

Gisteren heb ik het webinar “Nederland weer vol met vis” bijgewoond dat terugblikt op 20 jaar inzet mbt vismigratie.

Rivieren en beken zijn vol gebouwd met dammen, stuwen, gemalen , sluizen en andere kunstwerken (zo noemt men de door mensen handen gemaakte bouwwerken). Dit is een zeer grote belemmering voor migrerende vissen. Er zijn zeker inspanningen verricht om de rivieren en zijarmen weer toegankelijk te maken voor vissen. Toch blijkt dat nog niet zo eenvoudig. Ook hier blijkt dat er niet zoiets is als de vis. Elke vissoort heeft zijn eigen voorkeuren. Vispassages moeten daarom goed afgestemd worden op de soorten die gebruik zouden moeten maken van deze passages.

Het overgrote deel van de vispassages die er zijn blijken nog niet voldoende te functioneren. En met een vispassage alleen ben je er nog niet. Je zal ook moeten kijken naar de habitat. Waterkwaliteit, waterpeil, stroming, substraat, de aanwezigheid van planten e.d. zijn allemaal van invloed of een bepaalde vissoort er wil schuilen, foerageren of paaien of juist niet.

De belangrijkste zaken op de korte termijn zijn onderzoek & monitoring en beheer & onderhoud. De beste vispassage is geen vispassage. Dus er moet in eerste instantie gekeken worden of het niet mogelijk is het kunstwerk te verwijderen. Wanneer dit geen optie is kun je het beste een mooie en goed functionerende passage maken. Bij voorkeur een die er natuurlijk uitziet, maar er zijn ook zeker technische oplossingen die een nuttige bijdrage kunnen leveren. Hieronder zie je daar een voorbeeld van. Een vislift kan de hoeveelheid water en snelheid aanpassen op de vissoort die binnen zwemt. Ook kan hij met camera’s registreren welke vissen en hoeveel er door de passage heen zwemmen. Dit levert natuurlijk weer waardevolle informatie op.

Ken jij een vispassage bij jou in de buurt? Weet je of deze effectief is? Vraag er anders naar bij jouw waterschap. Bewustwording bij het publiek en betrokkenheid van burgers is namelijk hard nodig voor de realisatie van mooie en werkende vispassages. Weet jij iets te vertellen over een vispassage bij jou in de buurt? Maak een foto en vertel ons erover.

Gepubliceerd door Lesley
op 26 november 2020