Waterschapsverkiezingen, stem voor een natuurlijk, gezond en dynamisch watersysteem

Het is maart. We staren naar buiten. De regen wordt opgevolgd door sneeuw.

Een blik op de telefoon zegt ons dat de watertemperatuur op dit moment nog te koud is om het water in te gaan. We zetten de tv aan en kijken het nieuws. Na het zien van dit nieuws kwam er een vraagteken bij mij op. Er zijn binnenkort verkiezingen voor de provinciale staten EN waterschappen. Alleen over de waterschappen hoor ik bijna niets. Raar eigenlijk, vind je niet? Met alle uitdagingen die op ons afkomen zou je toch zeggen dat de basis van al het leven (zoetwater) meer aandacht zou moeten krijgen.

Het gaat nog lang niet goed met hun leefomgeving van vissen. De KRW-doelen zijn nog heel ver weg. Het oppervlaktewater is verbeterd maar nog steeds in een erg slechte conditie. De waterschappen draaien zo hard als ze kunnen om het water te zuiveren. Maar dit lukt simpel weg niet met alle stoffen. Nederland staat onderaan in de lijst van landen met betrekking tot goed oppervlaktewater. We voldoen pas aan 1% van de KRW-doelen. 17% van onze wateren zijn ecologisch goed en voor 83% van onze wateren moet dringend iets gebeuren. In deze cijfers blijft ook nog eens 300.000 km aan slootjes buiten beschouwing. Terwijl je ook bij deze slootjes mogelijk de oorsprong kan vinden van dit teveel aan vernietigende stoffen. Er zijn teveel lozingen van stoffen in het water die afkomstig zijn van bedrijven en particulieren. Onze wateren zijn zo ingericht dat het water niet dynamisch en geen natuurlijk reinigend vermogen heeft.

Daarom vond ik het goed van de Partij voor de Dieren Arnhem dat ze hier wel aandacht aan wilden geven. Samen met ons als Vissenbelangen hebben we de handen in elkaar geslagen en hebben we afgelopen woensdag een presentatie gegeven in Rozet Arnhem. De presentatie ging over de vissen in ons zoetwater en wat de Partij voor de Dieren doet in de waterschappen. Wij als Vissenbelangen probeerden het publiek te laten zien hoe het water nu veelal ingericht is als een monotoon uitziend water, met een sterk voorspellend karakter. Het is voor de natuur en dus uiteindelijk voor de mens veel beter om te steven naar een water met een hoge diversiteit met een dynamisch karakter waar vele soorten dieren en planten leven. De vissen kwamen hier als hoofdrolspelers naar voren om het verhaal compleet te maken.

Vissen gedijen in veel soorten water maar zijn gezonder en de variatie aan soorten is hoger in water met een betere kwaliteit. Ook sloten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. We zien in veel slootjes veel jonge vissen die hier in het ondiepe water opgroeien.

Je ziet dat waterschappen en natuurorganisaties waterkanten diverser maken met verschillende kruidachtige planten. Rechtgetrokken beken worden deels weer meanderend gemaakt. Echter doet dit nog weinig voor de dieren die in het water leven wanneer deze meanderde beken niet dynamisch zijn.

Er zijn dus nog vele uitdagingen te gaan. Wij als Vissenbelangen zullen er alles aan doen om hier een steentje, een takje of met verdieping aan bij te dragen. Ook jij kunt wat doen. In beginsel door op 15 maart te stemmen voor een natuurlijk, gezond en dynamisch watersysteem.

Gepubliceerd door Mark
op 12 maart 2023