Wat is een ecosysteem?

De abiotische factoren zijn van invloed op de grootte van de populatie organismen. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel en welke planten er willen groeien. Als de condities optimaal zijn dan kunnen dieren zich hier voortplanten, voeden en schuilen bij gevaar. Soms wordt een individu of leefgemeenschap op de proef gesteld door een storm, overstroming of wisseling van temperatuur. In welke mate het ecosysteem verstoord raakt door deze elementen is afhankelijk van de soorten die ervoor komen. Wanneer een individu of soort goed in staat is om zich aan te passen aan wisselende omstandigheden, zal zijn verspreidingsgebied ook groter zijn.

Een ecosysteem heeft een maximale draagkracht van de hoeveelheid soorten of dieren die gebruik kunnen maken van de voedselbronnen en de ruimte. Deze draagkracht zal in verloop van tijd een periode van overvloed en een periode van schaarste kennen. Een natuurlijk ecosysteem is echter wel voorspelbaar en dynamisch tegelijk. Een ecosysteem is continue aan het veranderen echter gaat dit vaak wel langzaam of met periodes. Wanneer een bepaalde diersoort zich sneller voortplant, veel voedsel eet of veel ruimte nodig heeft kan dit ten koste gaan van andere soorten in het gebied. Uiteindelijk kan het zover komen dat de groei in aantallen ook nadelig wordt voor het in stand houden van de eigen populatie. Wanneer er een ziekte de kop opsteekt en vele dodelijke slachtoffers worden ge-eist kan een draagkracht herstellen.

Ecosystemen zijn met elkaar verbonden. Het zijn geen strakke grenzen waar het ene systeem ophoudt en het andere begint, maar vloeien in elkaar over. Een ecosysteem is altijd in beweging het ene jaar domineert een soort en het jaar erop kan het weer een andere soort zijn.