Ecosysteem

Als Vissenbelangen stellen wij de vissen centraal. Maar vissen leven natuurlijk niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van een ecosysteem. Op deze pagina willen we je meer vertellen over wat een ecosysteem is en wat voor systemen er in Nederland zijn.

Wat is een ecosysteem?

Een ecosysteem is een levensgemeenschap van verschillende organismen die met elkaar zijn verbonden. De abiotische factoren bepalen welke levensgemeenschappen zich op een bepaalde plek zullen ontwikkelen. Abiotische factoren zijn de invloeden uit de niet levende natuur zoals bijvoorbeeld temperatuur, wind, neerslag, licht, grond en water. Biotische factoren bestaan uit de levende natuur. Dit zijn de planten, dieren, plankton en bacteriƫn. De abiotische en biotische factoren vormen samen een ecosysteem.
Verder lezen..

Zoetwater ecosystemen

Je kunt de zoetwater ecosystemen in Nederland onderverdelen in drie hoofdsystemen: snelstromende ecosystemen, half stilstaande of stilstaande ecosystemen en wetlands.
Verder lezen..

Zoutwater ecosystemen

In de oceaan en dus ook in de Noordzee bestaat een grootschalige circulatie van stromingen die water, warmte, zout, voedingsstoffen en vervuiling transporteren. Deze stromingen brengen ook voedingsstoffen met zich mee in de vorm van fytoplankton en zoƶplankton. Dit plankton wordt gevolgd door vissen en deze worden weer gevolgd door hun predatoren. Er zijn verschillende vissoorten die een heel groot stuk van de oceaan gebruiken door hun rondtrekkende gedrag. Sommige soorten zoals de tonijn leggen wel duizenden kilometers af. Ze zijn op zoek naar voedselrijke gebieden en naar een plek om te paaien.