Waterecosystemen

Als Vissenbelangen stellen wij de vissen centraal. Maar vissen leven natuurlijk niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van een ecosysteem. Op deze pagina willen we je meer vertellen over welke ecosystemen er in Nederland zijn.

Zoetwater ecosystemen

Je kunt de zoetwater ecosystemen in Nederland onderverdelen in drie hoofdsystemen: snelstromende ecosystemen, half stilstaande of stilstaande ecosystemen en wetlands.
Verder lezen..

Zoutwater ecosystemen

In de oceaan en dus ook in de Noordzee bestaat een grootschalige circulatie van stromingen die water, warmte, zout, voedingsstoffen en vervuiling transporteren. Deze stromingen brengen ook voedingsstoffen met zich mee in de vorm van fytoplankton en zoöplankton. Dit plankton wordt gevolgd door vissen en deze worden weer gevolgd door hun predatoren. Er zijn verschillende vissoorten die een heel groot stuk van de oceaan gebruiken door hun rondtrekkende gedrag. Sommige soorten zoals de tonijn leggen wel duizenden kilometers af. Ze zijn op zoek naar voedselrijke gebieden en naar een plek om te paaien.