Bedreigingen van de Noordzee

In de laatste decennia hebben er sterke veranderingen plaatsgevonden in de Noordzee waardoor de functie van broedkamer achteruit gegaan is. De Noordzee is de plek met een van de drukste menselijke activiteiten op zee. Van scheepvaart, visserij, mijnbouw, windenergie, marine activiteiten en bouwwerkzaamheden.

De visserij heeft echter de meeste invloed op het leven onderwater. Naast dat ze de afgelopen decennia te veel vissen uit het water hebben opgevist, hebben sleepnetten sporen van vernieling achter gelaten op de bodem. Ook blijven de netten soms achter in het water. Deze verlaten netten maken nog steeds vele slachtoffers onder allerlei zeedieren.

Gebaseerd op data die terug gaan naar 1902 is er een studie gedaan naar de vispopulaties. Met deze studie zijn ze er achter gekomen dat de leeftijd, aantallen en grootte van de vissen veranderd zijn. De vissen in de Noordzee worden niet meer zo groot wordt als vroeger. Dit heeft te maken met het tempo dat vissers gebruiken om vis te vangen. De vis heeft niet meer de kans om volledig groot te worden. Dit resulteert er in dat de vis genoodzaakt is om op steeds jongere leeftijd zich voort te planten.

Door de diverse menselijke invloeden zijn ecosystemen als grote velden zeegras, oester en mosselbanken bijna helemaal verdwenen. Daarmee zijn ook de soorten die zich daar thuis voelden in grote mate verdwenen. Vroeger bedekten deze ecosystemen 30-40% van de Noordzeebodem.

Tenslotte levert het feit dat de Noordzee zo ondiep is ook een groot nadeel op. De temperatuur van het water warmt hier veel sneller op dan in andere gebieden van de oceaan. Dit zorgt ervoor dat er veel soorten die gebonden zijn aan koudere temperaturen het gebied verlaten.