Het leven in de oceaan staat onder druk

Het gaat slecht met de oceaan. Het ecosysteem raakt uit balans. Door de afname van vissen, plankton en leefgebieden wordt het steeds moeilijker om de systemen onder water intact te houden. De oceaan bevat 97% van al het water op aarde. In dit ecosysteem leeft 80% van alle levensvormen op aarde. Dit ecosysteem is ook de grootste opnemer van co2 en produceert meer dan de helft van de zuurstof die wij in ademen. Daarmee is de oceaan dan ook het belangrijkste ecosysteem van onze planeet.

Op dit moment is 7,6% van de oceaan beschermd. Slechts minder dan 3% is sterk beschermd. In gebieden met deze hoge mate van bescherming mag niet gevist worden en er mogen geen andere menselijke activiteiten worden uitgevoerd. Volgens natuurorganisaties zou 30% in 2030 van de oceaan beschermd moeten zijn om enig behoud van biodiversiteit te waarborgen. Als dit doel al gehaald zou worden wil dat nog niet zeggen dat deze gebieden volledig worden beschermd.

Sommige gebieden zijn totaal verwoest. Het landschap onderwater is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De Noordzee zag er 60 jaar geleden heel anders uit. Er lagen grote velden van zeegras en oester/mosselbanken voor de kust. Deze gebieden zijn geheel verdwenen.

Door de opwarming, verzuring, vervuiling, mijnbouw en windmolenparken verliezen vissen hun habitat en gaan de vissen weg uit deze gebieden of sterven zelfs uit. Men wil vaak niet zeggen dat visserij hier ook aan bijdraagt. Maar het is de grootste oorzaak dat er minder vissen zijn en ecosystemen verdwijnen. Op dit moment wordt 90% van de roofvissen wereldwijd overbevist.

In de Middellandse zee en de Zwarte zee zijn alle visbestanden overbevist. Men krijgt het niet meer voor elkaar om de visbestanden toe te laten nemen omdat men te weinig kennis heeft van de soorten die er voorkomen en over hun huidige reproductieve status.

Ook worden vissen vaak niet meer zo groot als voorheen, omdat ze te snel uit het water worden gevist. Ze planten zich nog wel voort maar de grote vissen die er vroeger zaten zijn er bijna niet meer. Als de visserijdruk niet zo hoog zou zijn, zouden de vissen de kans hebben om groter te groeien voordat ze deelnemen aan de voortplanting. In een natuurlijke situatie zijn het vaak de grootste en sterkste mannelijke vissen die de strijd aangaan om de eieren van een vrouwtje te bevruchten. Nu doen de vissen al aan voortplanting als ze eigenlijk nog niet volledig volgroeid zijn.