Leervermogen

Inmiddels is het wetenschappelijk bewezen dat vissen beschikken over een lange termijn geheugen. Het is namelijk vastgesteld dat vissen met elkaar communiceren. Wanneer dieren met elkaar kunnen communiceren moeten ze beschikken over een lange termijn geheugen om dit te kunnen verwerken. Het is dus echt een fabeltje dat vissen slechts beschikken over een geheugen van twee seconden.

Ook om zich goed te kunnen oriënteren in hun leefomgeving hebben vissen een lange termijn geheugen nodig. Vissen moeten weten waar de paaigronden, foerageer en rustgebieden liggen en waar de plekken zijn met de meeste predatoren.
Door hun leervermogen is ook hun waarnemingsvermogen goed ontwikkeld. Veel vissen leren zowel door ervaring als door de waarneming van het gedrag van soortgenoten. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze predatoren kunnen herkennen, ontdekken en ontwijken. Uit het gedrag van soortgenoten kunnen zij de ernst van het gevaar afleiden. Ook kunnen ze aan het gedrag van hun soortgenoten zien waar zich een prooidier bevindt of wat een goede foerageerplek is.

Binnen een school vissen kunnen de dieren elkaar als individuen herkennen. Daarbij beoordelen ze ook het sociale prestige van hun soortgenoten. Op grond van de huidige kennis concluderen wetenschappers dat het leervermogen van vissen opmerkelijk veel overeenkomt met dat van gewervelden dieren op het land, zoals men dit bijvoorbeeld ook heeft bepaald bij mensapen en kraaien.