Zeegrasvelden

Zeegras zorgt ervoor dat de stroming van het water vermindert. Hierdoor zakken slib en sedimentdeeltjes eerder naar op de bodem. Het water wordt helderder en het zonlicht bereikt diepere delen van de zee.

Zeegras biedt beschutting voor dieren en verhoogt daarmee de biodiversiteit. Niet alleen voor permanente bewoners, maar ook voor vissen die het zeegras als kraamkamer gebruiken.

Zeegras heeft helder zeewater nodig om voldoende licht te krijgen voor fotosynthese. Dat heldere water is vaak voedselarm. Om toch voldoende voedingsstoffen op te kunnen nemen, heeft de plant een uitgebreid wortelstelsel waarmee het de voedingsstoffen uit de zeebodem kan halen.

Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw lagen er uitgestrekte zeegrasvelden in de Waddenzee. Door de visserij, ziekte, en de aanleg van de afsluitdijk verdwenen de zeegrasvelden. Nu is er een project bezig om deze zeegrasvelden te herstellen. Inmiddels is er 170 ha aan zeegras hersteld. Klik hier voor meer informatie over dit fantastische project.