Getijdengebieden

De Waddenzee is een gebied in Nederland waar de invloed van het getij zeer duidelijk zichtbaar is. Het getijdengebied kent van nature een grote dynamiek van water en sediment. Daardoor ontstaan van nature steeds weer nieuwe pioniersituaties. Het water van de Waddenzee is relatief ondiep en warm. Dankzij deze eigenschappen zit de wadbodem vol met leven. Zodra de wadplaten droogvallen verandert het wad in een soort restaurant voor vele diersoorten. Vogels komen zich massaal tegoed doen aan deze voedselrijkdom.

Een belangrijke voedselbron zijn de wadpieren. Deze verborgen levende dieren worden ook wel de tuinders van het wad genoemd. Met ongeveer 1 miljard exemplaren is het de grootste wormen populatie ter wereld. Ze eten organisch materiaal en filteren wel tien tot twintig maal per jaar de bovenste laag van het sediment. Hierdoor wordt organisch materiaal verwerkt en in de bodem opgeslagen. Dit zorgt voor een vruchtbare en stevige grond.