De Noordzee

Nederland ligt aan een uniek zoutwater ecosysteem: de Noordzee. Een gebied als de Noordzee komt in de wereld bijna niet voor. Wat deze zee uniek maakt is dat hij gemiddeld slechts 90 meter diep is en er verschillende kust ecosystemen voorkomen. Hierdoor is de Noordzee enorm productief. Daardoor is dit gebied rijk aan voedingsstoffen en fungeert de Noordzee als broedkamer voor veel verschillende soorten dieren.

Doordat de Noordzee ondiep is en veel landmassa om zich heen heeft is het biologisch gezien een van de rijkste en productiefste wateren op aarde. De diepte tussen Nederland en Groot Brittanni√ę is slechts 40 meter. Het diepste gedeelte ligt bij Noorwegen op 700 meter. Dit gebied heet het Skaggerak.

Vele rivieren die in de Noordzee uitmonden nemen vele voedingstoffen mee die de Noordzee verrijken. De verscheidenheid aan kustsystemen zoals zandstranden, duinen, fjorden, kalkkliffen en rivierdelta’s bieden een onderkomen voor veel uiteenlopende soorten planten en dieren. Zo komen er wel 200 verschillende soorten vissen in de Noordzee voor.

De Noordzee en Waddenzee functioneren als broedkamer voor veel diersoorten. De volwassen vissen paaien vaak wat verder van de kust en door de stroming drijven de eitjes en larven richting de kust en de Waddenzee. Hier groeien de vissen relatief snel op en voeden zich met plankton en ongewervelden. Afhankelijk van het seizoen vertonen ze in de eerste levensjaren migratiegedrag. In het groeiseizoen zijn ze in de Waddenzee en wanneer het kouder wordt trekken ze naar de diepere gedeelten van het de Noordzee. Naast vissoorten die onze kust en de Waddenzee als broedkamer gebruiken komen er natuurlijk ook vissen voor die hier altijd leven.