Wie zijn wij

Wij, Mark en Lesley, besloten in 2018 dat we meer in actie wilden komen voor vissen. We spraken met diverse organisaties en hielden presentaties over de visserij en viskwekerijen. Doordat er in 2019 beperkingen waren om te reizen zijn we ons ook bezig gaan houden met de vissen in zoetwater. We begonnen foto’s en filmpjes te maken van het onderwaterleven in Nederland die we op onze sociale media delen. Eind 2021 ontvingen we een donatie waardoor we Vissenbelangen konden professionaliseren. Met dit bedrag hebben we voor Vissenbelangen een stichting opgericht.

Doelstelling

Het doel van de stichting is om burgers, organisaties en overheidsinstanties bewust te maken van het belang om vissen en hun leefomgeving te beschermen. Wij willen bereiken dat bij het maken van keuzes er rekening gehouden wordt met de belangen van vissen en hun leefomgeving. Betere keuzes voor vissen leiden tot een hogere biodiversiteit en een gezondere leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Hoe doen we dat?

Er zijn veel verschillende manieren waarop we de vissen en hun leefomgeving onder de aandacht willen brengen. Wij zullen dit onder andere doen door:

  • Het delen van eigen beeldmateriaal van het onderwaterleven
  • Educatie via website, sociale media, presentaties en excursies
  • Aanwezigheid op evenementen
  • Organisaties en overheidsorganen te vragen om rekening te houden met de belangen van vissen en hun leefomgeving

Maar er zijn nog veel meer activiteiten te bedenken. Hoe meer donaties we ontvangen hoe meer evenementen we kunnen realiseren.

Onze visie

Wij willen door woord en beeld mensen laten zien hoe mooi en interessant het leven onder de waterspiegel is. Wij hopen dat mensen daardoor een connectie gaan voelen met de vissen en hun leefomgeving zodat zij in hun leven of bij het maken van beleid de belangen van vissen mee zullen wegen.

  • Door menselijk handelen staat de leefomgeving voor vissen flink onder druk. Wij vinden dat de leefomgeving van vissen beter beschermt dient te worden.
  • De visserij heeft voor een enorme roofbouw gezorgd op de oceaan. Wij willen mensen daarom aanmoedigen om te kiezen voor plantaardige alternatieven.
  • Vissen beschikken over het vermogen om te leren en om te communiceren. Ze kunnen pijn en stress ervaren. Wij willen dat mensen vissen als volwaardige individuen gaan zien.
  • Vissen horen thuis in de vrije natuur. Wij willen mensen daarom ontmoedigen om vissen als huisdier aan te schaffen of om een bezoek te brengen aan commerciële aquaria.

Stichting Vissenbelangen

De stichting is in augustus 2022 opgericht door Lesley en Mark Fleuren. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur met drie bestuursleden. Een voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kan er een onkostenvergoeding verstrekt worden voor kosten die gemaakt zijn voor de stichting. Naast het algemeen bestuur wordt de stichting ook vertegenwoordigd door een directeur. Voor de directeur is een procuratiebesluit getekend door de bestuursleden. Deze staat eveneens ingeschreven bij de kamer van koophandel. De functie van directeur is momenteel op vrijwillige basis.

Algemeen bestuur

Voorzitter: Mark Fleuren
Secretaris: Feike van Nus
Penningmeester: Edwin Arendts

Directeur

Lesley Fleuren

Algemene gegevens van de stichting

Naam instelling: Stichting Vissenbelangen
Kvk nummer: 87326043
RSIN: 864265840
Bankrekening: NL60 TRIO 0320 6060 74
Contact: info@vissenbelangen.nl

ANBI status

Wij hebben van de belastingdienst de ANBI status toegekend gekregen. Dat betekent onder andere dat tenminste 90% van onze inkomsten aan onze doelstellingen worden besteed en dat wij ons beleid, jaarverslag en financieel jaaroverzicht op onze website publiceren. Voor donateurs is het mogelijk om belastingvrij te schenken.

Documenten

Hieronder vindt u ons beleidsplan met een uitwerking van onze idealen, doelstellingen, hoe we die willen bereiken en een begroting. In de loop van tijd zullen wij hier ook onze jaarverslagen publiceren.

Beleidsplan Stichting Vissenbelangen 2022-2027
Jaarplan 2023 
Jaarverslag 2022