Wereld Vismigratiedag

Diverse vissoorten brengen hun leven door in zowel zoet als zoutwater. Dit zijn migrerende vissoorten. Bekende voorbeelden van migrerende vissen zijn de zalm en aal (paling). Maar als vissen onze rivieren op en af zwemmen komen ze verschillende obstakels tegen zoals dammen, stuwen, sluizen en gemalen. Dit belemmert de vissen enorm in hun voortplanting en daarmee hun voortbestaan. Daarom zijn er wereldwijd initiatieven om rivieren toegankelijk te maken voor migrerende vissen. Op deze dag wordt hier volop aandacht aan besteed.