Wereld Oceanen Dag

Het beschermen van de oceaan is van levensbelang. Voor mens en dier. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij het beschermen van de oceaan. Daarbij wordt vaak de eis 30×30 gebruikt. Dit betekent dat men streeft om 30% van de oceaan als beschermd gebied te behandelen in 2030.

If the ocean dies, we die.
Paul Watson