De Visserijcontrole verordening

Zelfs het tegengaan van illegale visserij is voor sommige Europarlementariers al te veel gevraagd. Ook wil men dat de foutmarge verruimd wordt. Dat geeft mogelijkheden om tot 40% van de vissen niet mee te tellen in de vangstcijfers. Nederland heeft buiten de Nederlandse vlag om veel belang bij de visserij in Europa. Een deel van de buitenlandse visquota’s zijn in handen van (dochterondernemingen) van een aantal grote multinationals die in Nederland gevestigd zijn. Je kunt er gerust van uit gaan dat wij niet voorop zullen lopen om de visserij te verduurzamen.

“Tijdens de kabinetsformatie staat √≥√≥k de toekomst van onze zee en de visserij op het spel, waarschuwen Marta Marrero Martin en Sean Parramore”

“In EU-wateren worden vangsten en visactiviteiten van meer dan 49.000 boten niet goed geregistreerd.”

“Daar is een mooie technologie voor: Remote Electronic Monitoring (REM). Camera‚Äôs en sensoren verzamelen data over alles wat wordt gevangen. Met die data kunnen we de visstanden beter in kaart brengen, illegale visserij voorkomen en het toekomstperspectief van de sector veiligstellen. Deze REM-technologie aan boord verplicht stellen, biedt financieel perspectief voor vissers en is tegelijkertijd een voorwaarde voor een duurzame visserij. Het is daarmee een van de belangrijkste aanpassingen die zijn voorgesteld voor de herziene Visserijcontrole verordening.”

“Hoe is het dan mogelijk dat sommige Europarlementari√ęrs, zoals Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) tegen het voorstel stemden om het gebruik van REM verplicht te stellen?”

“Het verplicht stellen van camera‚Äôs aan boord is dus een essenti√ęle maatregel. Maar nog niet genoeg. De leden van het Europees Parlement stemden ook voor een voorstel dat alsnog kan leiden tot grotere overbevissing. Zij willen de foutmarge vergroten die nu is toegestaan bij het tellen van de visvangst. Dat zou betekenen dat tot 40 procent van de vis die door EU-boten wordt gevangen niet meer hoeft te worden geteld. Met desastreuze gevolgen voor de vispopulaties en de toekomstige opbrengsten van vissers.”

“Nederland en andere EU-lidstaten gaan in mei stemmen over de toekomstige Visserijcontrole verordening. Dat betekent dat ook de (nieuwe) regering en Tweede Kamerleden de koers van de Nederlandse visserijcontrole bepalen.”

Artikel NRC bescherm onze wateren

Gepubliceerd door Mark
op 4 april 2021